Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2255-8837
ISSN
1691-5208
Pierwsze wydanie
26 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 9 (2012): Zeszyt 2012 (December 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2255-8837
ISSN
1691-5208
Pierwsze wydanie
26 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo