Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 39 (2020): Zeszyt 3 (September 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo