Zeszyty

Konferencja i Zeszyty

Materiały konferencyjne Informacje o książce
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2558-9652
Pierwsze wydanie
15 Dec 2017
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 11 (2017): Zeszyt 1 (July 2017)

Materiały konferencyjne Informacje o książce
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2558-9652
Pierwsze wydanie
15 Dec 2017
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo