Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2246-1809
Pierwsze wydanie
08 Sep 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 2020 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2246-1809
Pierwsze wydanie
08 Sep 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo