Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2351-8227
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 3 (2017): Zeszyt 2 (December 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2351-8227
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo