Journal of Data and Information Science's Cover Image
Otwarty dostęp

Journal of Data and Information Science

Volume 6 (2021): Issue 4 (November 2021)

Pobierz okładkę
8 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2543-683X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Information Technology, Project Management, Databases and Data Mining