Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2336-9205
Pierwsze wydanie
11 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 11 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2336-9205
Pierwsze wydanie
11 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo