Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2543-912X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 8 (2016): Zeszyt 2 (June 2016)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2543-912X
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo