Zeszyty

Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2810-2010
Pierwsze wydanie
20 Dec 2021
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 1 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)
Special issue affiliated to the International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021 | UNCTAD

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2810-2010
Pierwsze wydanie
20 Dec 2021
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo