Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1847-9375
Pierwsze wydanie
19 Sep 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 12 (2021): Zeszyt 1 (May 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1847-9375
Pierwsze wydanie
19 Sep 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo