Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2346-5522
Pierwsze wydanie
15 Dec 2013
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 7 (2019): Zeszyt 1 (December 2019)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2346-5522
Pierwsze wydanie
15 Dec 2013
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Article

Commentary

Book review

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo