Baltic Journal of Law & Politics's Cover Image
Otwarty dostęp

Baltic Journal of Law & Politics

Volume 8 (2015): Issue 1 (June 2015)

Pobierz okładkę
8 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2029-0454
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Law, other, History, Philosophy and Sociology of Law