Zeszyty

Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2674-4619
ISSN
2228-0596
Pierwsze wydanie
18 Jun 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 3 (2013): Zeszyt 1 (June 2013)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2674-4619
ISSN
2228-0596
Pierwsze wydanie
18 Jun 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo