Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2199-577X
Pierwsze wydanie
17 Aug 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 56 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2199-577X
Pierwsze wydanie
17 Aug 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo