Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1820-7448
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 71 (2021): Zeszyt 3 (September 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1820-7448
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo