Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1841-964X
ISSN
1841-964X
Pierwsze wydanie
01 Jan 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 20 (2013): Zeszyt 1 (June 2013)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1841-964X
ISSN
1841-964X
Pierwsze wydanie
01 Jan 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo