Rozdział

Książka Informacje o książce

Format
Książka
ISBN
978-83-958150-9-6
Pierwsze wydanie
20 Dec 2020
Języki
Angielski
Prawa autorskie
© 2020 Authors

Frontmatter

access type Otwarty dostęp
Data publikacji w dniu: 15 Dec 2020

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo