Książka Informacje o książce

License
Format
Książka
ISBN
978-83-957938-7-5
Pierwsze wydanie
30 Dec 2020
Języki
Angielski
Prawa autorskie
© 2020 AuthorsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

6 Spatial-Social Readability of a Cityscape and Some Additional Insights into Modernistic Urban Transformations

Otwarty dostęp
Data publikacji w dniu: 15 Dec 2020