International Symposium "Technical Textiles - Present and Future". Edition 2021's Cover Image
Rozdział w książce

Hollow 3D-Woven Fabric Filled with Textile Waste for Thermal Insulation of Buildings

,  oraz   
Data publikacji w dniu: 07 lut 2022
Otwarty dostęp
Zacytuj
Pobierz okładkę

Polecane publikacje