International Symposium "Technical Textiles - Present and Future". Edition 2021's Cover Image
Rozdział w książce

Developement of Conductive Flexibile Fabrics Using Conductive Yarns and Polypyrrole Coating

,  oraz   
Data publikacji w dniu: 07 lut 2022
Otwarty dostęp
Zacytuj
Pobierz okładkę

Polecane publikacje