Materiały konferencyjne Informacje o książce

License
Format
Materiały konferencyjne
ISBN
978-83-66675-19-3
Pierwsze wydanie
20 Dec 2020
Języki
Angielski
Prawa autorskie
© 2020 AuthorsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

When The Puppets Tell The Concentrationary Inferno. Eldorado Terezín (Rodéo D’âme, 2017) And Kamp (Modern Hotel, 2005)

Otwarty dostęp
Data publikacji w dniu: 15 Dec 2020
License
Format
Materiały konferencyjne
ISBN
978-83-66675-19-3
Pierwsze wydanie
20 Dec 2020
Języki
Angielski
Prawa autorskie
© 2020 AuthorsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo