Książka Informacje

Format
Książka
ISBN
978-3-11-068190-1
Pierwsze wydanie
05 Nov 2019
Języki
Angielski
Prawa autorskie
© 2019 Aniela-Ioana Corlăteanu, published by Sciendo

1. COMMUNICATION AND DISCOURSE

access type Wymagane uwierzytelnienie
Data publikacji w dniu: 23 Sep 2019
Format
Książka
ISBN
978-3-11-068190-1
Pierwsze wydanie
05 Nov 2019
Języki
Angielski
Prawa autorskie
© 2019 Aniela-Ioana Corlăteanu, published by Sciendo
Frontmatter
CONTENTS
access typeFOREWORD
access typeINTRODUCTION
access type1. COMMUNICATION AND DISCOURSE
access type2. THE PUBLIC SPACE
access type3. DIALOGUE
access type4. POLITICAL DISCOURSE AND ARGUMENTATION IN THE PUBLIC SPACE
access typeConclusions
access typeBibliography