Rozdział

Książka Informacje o książce

Format
Książka
ISBN
978-3-11-064508-8
Pierwsze wydanie
29 Jan 2019
Języki
Angielski
Prawa autorskie
© 2018 Mikołaj Bartłomiejczyk, published by Sciendo

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo