1. bookTom 6 (2019): Zeszyt 1 (December 2019)
    Cultural Participation, Social Media Affect and Art
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2246-3755
Pierwsze wydanie
01 Nov 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial

Data publikacji: 03 Apr 2021
Tom & Zeszyt: Tom 6 (2019) - Zeszyt 1 (December 2019) - Cultural Participation, Social Media Affect and Art
Zakres stron: 1 - 4
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2246-3755
Pierwsze wydanie
01 Nov 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo