1. bookTom 116 (2019): Zeszyt 4 (April 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Significance and Stylistic Features of Eclectic Objects in the City of Kharkov

Data publikacji: 16 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 116 (2019) - Zeszyt 4 (April 2019)
Zakres stron: 5 - 21
Otrzymano: 02 Apr 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Akmen I.R., Architectural enlightenment: the path of the establishment of creative associations in Kharkov in the 19th–20th centuries, I.R. Akmen, Actual scientific researches in the modern world, 2017, No. 3, pp. 14–23.Search in Google Scholar

[2] Lizan J., Novgorodov V.Ye., Leibfreid A.Yu., Denisenko O.I., Holy Trinity Church in Kharkov: information, thoughts, information on history and architecture, Kharkov 1999, p. 88.Search in Google Scholar

[3] Bondarenko B.A., Architectural monuments of Kharkovshchina. Essay-guide, Kharkov: Prapor, 1972, p. 124.Search in Google Scholar

[4] Bondarenko I.V., Background and trends of the development of the temple architecture of Slobozhanshchina (second half of the 19th – beginning of the 20th century), Diss. Cand.of Architecture: 18.00.01, Kharkov Art and Industry Institute, Kharkov, 1999.Search in Google Scholar

[5] Cherkasova Ye.T., Architectural culture of the region, Kharkov: Fort, 2010, p. 123.Search in Google Scholar

[6] Davidich T.F., Outstanding architects of Kharkov of 18th–mid 20th centuries, access online: https://www.kharkov.ua/culture/architec.htm.Search in Google Scholar

[7] Davidich, T.F. Peculiarities of the architecture of Kharkov in the 1910s–1950s, T.F. Davidich, Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, 2015, No. 1, pp. 49–56.Search in Google Scholar

[8] Davidich T.F., Peculiarities of Kharkov Art-Nouveau. Tradycja i Innowacje w Wyższej Edukacji Architektonicznej i Artystycznej, Collection of scientific works of higher educational institutions of art and construction profile of Ukraine and Russia, N.Ye. Tregub (ed.), Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts, 2008, No. 4–6, pp. 133–140.Search in Google Scholar

[9] Davidich T.F., The main stages of the development of the city. Formation of the urban structure access online: https://www.kharkov.ua/culture/1.html.Search in Google Scholar

[10] Davidich T.F., Styles in the architecture of Kharkov, Kharkov: Litera-Nova, 2013, p. 164.Search in Google Scholar

[11] Davidich T.F., Styles and directions in the architecture of Kharkov, access online: https://www.kharkov.ua/culture/architec.htm.Search in Google Scholar

[12] Davidich T.F., Streets and squares of the city. The most valuable buildings and ensembles, access online: https://www.kharkov.ua/culture/architec.htm.Search in Google Scholar

[13] Dudukina D.A. A.N. Beketov (1862–1941), Creative activity and contribution to the development of architecture of the south of Russia and Ukraine of the end of 19th – first third of the 20th centuries: author’s abstract of the dis … candidate of architecture, 2008.Search in Google Scholar

[14] Kachemtseva L.V., Neo-Russian style in Kharkov architecture of the late 19th–early 20th centuries, L.V. Kachemtseva, Building Science Bulletin, 2015, No. 2, pp. 41–44.Search in Google Scholar

[15] Kachemtseva L.V., Pseudo-Russian style in the cult architecture of Kharkov Lost, L.V. Kachemtseva, Building Science Bulletin, Kharkov: Kstuca Khotv ABU, 2014, Vol. 2, pp. 15–17.Search in Google Scholar

[16] Kachemtseva L.V., Romance and Gothic forms in the architecture of Kharkov in the second half of the 19th–early 20th centuries, L.V. Kachemtseva, Traditions and innovations in architectural and art insights, Kharkov: Kharkov State Academy of Design and Fine Arts, 2013, No. 2, pp. 158–161.Search in Google Scholar

[17] Kasianov A.M., access online: http://nua.kharkov.ua/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= (Architectural and historical essay), Kharkov: Publishing House Acad. Architecture USSR, 1955, p. 66.Search in Google Scholar

[18] Kharkov. Architecture, monuments, A.O. Gorshkov, V.T. Semenov, O.O. Tits (eds.), photos by B.O. Mindel et al., Kyïv: Mystetstvo, 1986, p. 207.Search in Google Scholar

[19] Kharkov. Architecture, monuments. New buildings: guide, B.G. Klein, I.N. Lavrentiev, A.Yu. Leibfreid, A.S. Lighthouse, 2nd revised and corrected edition, Kharkov: Prapor, 1987, p. 151.Search in Google Scholar

[20] Kodin V.A., Temples of Slobozhanshchina. Formation of architectural, artistic and urban planning traditions, Kharkov: RIP “Original”, 1998, p. 184.Search in Google Scholar

[21] Novgorodov V.Ye., Elements of historical planning and development in the structure of Kharkov, Construction and Architecture 1979, No. 1, pp. 14–16.Search in Google Scholar

[22] Pianida Yu.B., Compositional features of the neo-renaissance in the architecture of Kharkov in the late 19th–early 20th century, Building Science Bulletin, 2018, No. 1, pp. 67–72.10.29295/2311-7257-2018-91-1-67-72Search in Google Scholar

[23] Remizova E.I., Lopatko V.M., Architectural polyphony in the works of A.N. Beketov, Building Science Bulletin, 2014, No 2, pp. 34–37.Search in Google Scholar

[24] Shkodovskii Yu.M., Lavrentiev I.N., Leibfreid A.Yu., Polyakova A.Yu., Kharkov yesterday, today, tomorrow, 2nd revised and corrected edition, Kharkov: Folio, 2002, p. 206.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo