1. bookTom 114 (2017): Zeszyt 9 (September 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Open Access

Application of the multi-generating method to support the quality of smart designs of experiment

Data publikacji: 29 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 114 (2017) - Zeszyt 9 (September 2017)
Zakres stron: 237 - 246
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Montgomery D.C., Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons, Hoboken 2012.Search in Google Scholar

[2] Hinkelmann K., Kempthorne O., Design and Analysis of Experiments. Volume 1. Introduction to Experimental Design, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.10.1002/9780470191750Search in Google Scholar

[3] Hinkelmann K., Kempthorne O., Design and Analysis of Experiments. Volume 2. Advanced Experimental Design, John Wiley & Sons, Hoboken 2005.10.1002/0471709948Search in Google Scholar

[4] Polański Z., Empirical research – methodology and computer aiding, [in:] Modern metrology, J. Barzykowski (ed.), WNT (in Polish, Warszawa 2004).Search in Google Scholar

[5] Skowronek A., Optymalizacja procesu generowania elastycznych planów eksperymentu (Optimization the process of generating the flexible designs of experiment), Czasopismo Techniczne, 1-I/2007, 63–74 (in Polish).Search in Google Scholar

[6] Johnson R.A., Bhattacharyya G.K., Statistics: Principles and Methods, John Wiley & Sons, Hoboken 2010.Search in Google Scholar

[7] Sheskin D.J., Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. 3rd ed., Chapman&Hall/CRC, Florida 2004.10.1201/9781420036268Search in Google Scholar

[8] Skowronek A., A method of self-adaptation calculating the value of the smart designs ofexperiment generation’s parameter, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3B, 2009, 327–331.Search in Google Scholar

[9] Dixit J.B., Solutions to Programming in C and Numerical Analysis, Laxmi Publications, 2006.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo