1. bookTom 114 (2017): Zeszyt 6 (June 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Optimal Design of Structural Elements as a Control Theory Problem

Data publikacji: 26 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 114 (2017) - Zeszyt 6 (June 2017)
Zakres stron: 119 - 134
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Laskowski H., Mikulski L., Optymalne kształtowanie konstrukcji w kategoriach teorii sterowania na przykładzie belki zespolonej, Inżynieria i Budownictwo 8/2005, 448–453.Search in Google Scholar

[2] Laskowski H., Optymalne kształtowanie stalowo-betonowych dźwigarów zespolonych w kategoriach teorii sterowania, praca doktorska, WIL PK, 1–115, 2006, http://bc.biblos.pk.edu.plSearch in Google Scholar

[3] Laskowski H., Mikulski L., Optymalne kształtowanie stalowej ramy portalowej, Inżynieria i Budownictwo 12/2005, 681–684.Search in Google Scholar

[4] Mikulski L., Laskowski H., Control Theory in Composite Structure Optimizing, Pomiary, Automatyka, Kontrola 6/2009, 346–351.Search in Google Scholar

[5] Mikulski L., Optymalne kształtowanie sprężystych układów prętowych, Monografia No. 259, Politechnika Krakowska, Kraków 1999.Search in Google Scholar

[6] Mikulski L., Teoria sterowania w problemach optymalizacji konstrukcji i systemów, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.Search in Google Scholar

[7] Pesch H.J., A practical guide to the solution of real-life optimal control problems, Contr. Cybern., Vol. 23, No. 1–2, 1994, 7–60.Search in Google Scholar

[8] von Stryk O., User’s Guide DIRCOL A Direct Collocation Method For The Numerical Solution of Optimal Control Problems, Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Simulation und Systemoptimierung (SIM), Version 2.1 April 2002.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo