1. bookTom 120 (2023): Zeszyt 1 (January 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Tribological properties of textured diamond-like carbon coatings

Data publikacji: 18 Mar 2023
Tom & Zeszyt: Tom 120 (2023) - Zeszyt 1 (January 2023)
Zakres stron: -
Otrzymano: 06 Feb 2023
Przyjęty: 16 Mar 2023
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Kaneko, M., Hiratsuka, M., Alanazi, A., Nakamori, H., Namiki, K., Hirakuri, K. (2021). Surface reformation of medical devices with DLC coating, Materials, 14(2), 1–10. https://doi.org/10.3390/ma14020376 Search in Google Scholar

Madej, M., Ozimina, D., Kurzydłowski, K., Płociński, T., Wieciński, P., Styp-Rekowski, M., Matuszewski, M. (2015). Properties of diamond-like carbon coatings deposited on CoCrMo alloys. Transactions of FAMENA 39/1, 79–88. Search in Google Scholar

Molpeceres, C., Lauzurica, S., García-Ballesteros, J. J., Morales, M., Ocaña, J. L. (2007). Advanced 3D micromachining techniques using UV laser sources. Microelectronic Engineering, 84(5–8), 1337–1340. https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjz024 Search in Google Scholar

Radek, N., Bartkowiak, K. (2011). Laser treatment of Cu-Mo electro-spark deposited coatings, Physics Procedia, 12, 499–505. https://doi.org/10.1016/j.phpro.2011.03.061 Search in Google Scholar

Radek, N., Pietraszek, J., Szczotok, A., Fabian, P., Kalinowski, A. (2020). Microstructure and tribological properties of DLC coatings, Terotechnology 2020, 171–176. https://doi.org/10.21741/9781644901038-26 Search in Google Scholar

Radek, N., Sladek, A., Broncek, J., Bilska, I., Szczotok, A. (2014). Electrospark alloying of carbon steel with WC-Co-Al2O3: deposition technique and coating properties. Advanced Materials Research, 874, 101–106. Search in Google Scholar

Radek, N., Szczotok, A., Gądek-Moszczak, A., Dwornicka, R., Bronček, J., Pietraszek, J. (2018). The impact of laser processing parameters on the properties of electro-spark deposited coatings, Archives of Metallurgy and Materials, 63(2), 809–816. Search in Google Scholar

Vanhulsel, A., Velasco, F., Jacobs, R., Eersels, L., Havermans, D., Roberts, E. W., Sherrington, I., Anderson, M. J., Gaillard, L. (2007). DLC solid lubricant coatings on ball bearings for space applications. Tribology International, 40(7), 1186–1194. https://doi.org/10.1016/j.triboint.2006.12.005 Search in Google Scholar

Vicen, M., Bronček, J., Bokůvka, O., Nikolić, R., Radek, N. (2021). Tribological Behaviour of the Sucaslide Diamond-like Carbon Coating. Transactions of FAMENA, XLV, 2, 31–40. https://doi.org/10.21278/TOF.452019320 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD