1. bookTom 119 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Architecture as a set of instruments for shaping a friendly and safe living environment

Data publikacji: 07 Mar 2022
Tom & Zeszyt: Tom 119 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: -
Otrzymano: 22 Dec 2020
Przyjęty: 28 Feb 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. Search in Google Scholar

Bańka, A. (2018). Psychologia środowiskowa jakości życia i innowacji społecznych. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. Search in Google Scholar

Bayer, C. (2012). Health­centered buildings: A paradigm shift in buildings design and operation. Brisbane: Healthy Buildings. Search in Google Scholar

Czyński, M. (2008). Architektura, stres i potrzeba bezpieczeństwa. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Search in Google Scholar

Glass, D., Singer, J. (1972). Urban stress: Experiments on noise and social stressors. New York: Academic Press. Search in Google Scholar

Golden, R.N., Gaynes, B.N., Ekstrom, R.D., Hamer, R.M., Jacobsen, F.M., Suppes, T., Nemeroff, C.B. (2005). The efficacy of light therapy in the treatment of mood disorders: A review and meta­analysis of the evidence. American Journal of Psychiatry, 162(4), 656.10.1176/appi.ajp.162.4.656 Search in Google Scholar

Hall, T. (1976). Ukryty wymiar. Warszawa: PIW. Search in Google Scholar

Lazarus, R.S., Cohen, J. (1977). Environmental stress. In J. Wohlwill, J. Altmann (Eds.), Human behavior and environment (pp. 90–127). New York: Plenum. Search in Google Scholar

Newman, O. (1972). Defensible space. London: Architectural Press. Niezabitowski, A. (1988). Architecture and the need for security. In Proceedings of the tenth Biennial Conference of TAPS, “Looking back to the future”, vol. 1. Delft: Delft University Press. Search in Google Scholar

Niezabitowski, A. (1996). Struktura przestrzenna miasta a poczucie bezpieczeństwa. Architektoniczne komponenty stresu środowiskowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 33(1344), 25–36. Search in Google Scholar

Norberg-Schulz, C. (1971). Bycie, przestrzeń i architektura. Warszawa: Wydawnictwo Murator. Search in Google Scholar

Selye, H. (1960). Stres życia. Warszawa: PZWL. Search in Google Scholar

Selye, H. (1977). Stres okiełznany. Warszawa: PIW. Search in Google Scholar

Zimring, C. (1982). The built environment as a source of psychological stress: Impact of buildings and cities on satisfaction and behavior. In G.W. Evans (Ed.), Environmental stress (pp. 151–178). New York: Cambridge University Press. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo