1. bookTom 118 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Rehearsal rooms in the context of norwegian standard ns 8178:2014

Data publikacji: 31 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 118 (2021) - Zeszyt 1 (January 2021)
Zakres stron: -
Otrzymano: 25 Oct 2021
Przyjęty: 20 Dec 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Directive 2003/10/EC. European Parliament. Search in Google Scholar

Gade, A.C. (2014). Experiences in acoustic design of rooms for music rehearsal and teaching. In: Forum Acousticum 2014. Kraków. Search in Google Scholar

Music School in Poznań (2014). Retrevied from: www.poznan.sarp.org.pl (access: 2018/09). Search in Google Scholar

National Institute for Occupational Safety and Health (1998). Preventing occupational hearing loss – A practical guide. Washington: U.S. Dept. of Health and Human Services Publication, Publication No. 96-110. Search in Google Scholar

Norwegian Standard 8178:2014: Acoustic criteria for rooms and spaces for music rehearsal and performance (ICS 91.120.20). Search in Google Scholar

Osman, R. (2010). Designing small music practice rooms for sound quality. In ICA 2010: 20th International Congress on Acoustics. Sydney, Australia. Search in Google Scholar

Phillips, S.L., Mace, S. (2008). Sound level measurements in music practice rooms. Manchester: Royal Northern College of Music, Music Performance Research, Vol 2: 36–47. Search in Google Scholar

Public Music School in Konin (2012). Retrevied from: www.psmkonin.pl (access: 2018/09). Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690). Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo