1. bookTom 28 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-7779
Pierwsze wydanie
30 Mar 2018
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The use of combined quality management instruments to analyze the causes of non-conformities in the castings of the cover of the rail vehicle bearing housing

Data publikacji: 05 Aug 2022
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2022) - Zeszyt 3 (September 2022)
Zakres stron: 289 - 294
Otrzymano: 11 May 2022
Przyjęty: 20 Jul 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-7779
Pierwsze wydanie
30 Mar 2018
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Bielski, A., 2021. Mixing effects in the river downstream from pollution discharge point. Technical Transactions 118, art. e2021004, DOI: 10.37705/TechTrans/e2021004 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Birol, Y., 2010. Effect of solution heat treatment on the age hardening capacity of dendritic and globular AlSi7Mg0.6 alloys. International Journal of Materials Research 101, 439-444, DOI: 10.3139/146.110293 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Brungs, D., 1997. Light weight design with light metal castings. Materials and Design 18, 285-291, DOI: 10.1016/s0261-3069(97)00065-4 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Cavaliere, P., Cerri, E., Leo, P., 2004. Effect of heat treatments on mechanical properties and fracture behavior of a thixocast A356 aluminum alloy. Journal of Materials Science, 39, 1653-1658, DOI: 10.1023/B:JMSC. 0000016165.99666.dd Otwórz DOISearch in Google Scholar

Czyczuła, W., Rochel, M., 2021. Operational problems of tramway infrastructure in sharp curves. Technical Transactions, 118, e2021015, DOI: 10.37705/TechTrans/e2021015 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Danielewski, H., Skrzypczyk, A., Zowczak, W., Gontarski, D., Płonecki, L., Wiśniewski, H., Soboń, D., Kalinowski, A., Bracha, G., Borkowski, K., 2021. Numerical analysis of laser-welded flange pipe joints in lap and fillet configurations. Technical Transactions, 118, e2021030, DOI: 10.37705/TechTrans/e2021030 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Falęcki, Z., 1997. Analiza wad odlewów. AGH, Kraków. Search in Google Scholar

Hurtalová, L., Tillová, E., Chalupová, M., 2013. The structure analysis of secondary (Recycled) AlSi9Cu3 cast alloy with and without heat treatment. Engineering Transactions 61, 197-218. Search in Google Scholar

Hurtalová, L., Belan, J., Tillová, E. Chalupová, M. 2011. Changes in Structural Characteristics of Hypoeutectic Al-Si Cast Alloy after Age Hardening. Materials Science, 18, 228-233, DOI: 10.5755/j01.ms.18.3.2430 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Julis, M., Pospisilova, S., Zapletal, J., Podrabsky, T., 2011. Study of micro-structure and mechanical properties of aluminum alloy AlSi7Mg0.6 after different cooling methods. Chemicke Listy, 105, 812-813. Search in Google Scholar

Kalinowski, A., Radek, N., Broncek, J., 2021. Safety of operation and maintenance activities of rolling stocks by the example of electric multiple units EN96. Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, 23, F11-F19, DOI: 10.26552/COM.C.2021.1.F11-F19 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Korzekwa, J., Gądek-Moszczak, A., Zubko, M., 2018. Influence of the Size of Nanoparticles on the Microstructure of Oxide Coatings. Materials Science, 53, 709-716, DOI: 10.1007/s11003-018-0127-x Otwórz DOISearch in Google Scholar

Kozakowski, S., 2001. Badanie odlewów - technologie odlewnicze, typowe dla nich wady i metody ich ujawniania. Biuro Gamma, Warszawa. Search in Google Scholar

Kubecki, A., Śliwiński, C., Śliwiński, J., Lubach, I., Bogdan, L., Maliszewski, W., 2021. Assessment of the technical condition of mines with mechanical fuses. Technical Transactions 118, e2021025, DOI: 10.37705/Tech-Trans/e2021025 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Kurp, P., Danielewski, H., 2022. Metal expansion joints manufacturing by a mechanically assisted laser forming hybrid method – concept. Technical Transactions, 119, e2022008, DOI: 10.37705/TechTrans/e2022008 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Lipiński, T., 2017. Roughness of 1.0721 steel after corrosion tests in 20% NaCl. Production Engineering Archives, 15, 27-30, DOI: 10.30657/pea. 2017.15.07 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Lipiński, T., Wach, A., 2014. Influence of outside furnace treatment on purity medium carbon steel. 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Ostrava, Tanger, 738-743. Search in Google Scholar

Łuszczak, M., Dańko, R., 2013. Stan zagadnienia w zakresie odlewania du-żych odlewów strukturalnych ze stopów aluminium. Archives of Foundry Engineering, 13, 113-116. Search in Google Scholar

Łybacki, W., Zawadzka, K., 2008. Wspomaganie diagnostyki wad odlewniczych narzędziami zarzadzania jakością. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 28, 89-101. Search in Google Scholar

Marković, S., Arsić, D., Nikolić, R., Lazić, V., Hadzima, B., Milovanović, V., Dwornicka, R., Ulewicz, R., 2021. Exploitation characteristics of teeth flanks of gears regenerated by three hard-facing procedures. Materials 14, 4203, DOI: 10.3390/ma14154203834814534361396 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Morawski, M., Talarczyk, T., Malec, M., 2021. Depth control for biomimetic and hybrid unmanned underwater vehicles. Technical Transactions 118, e2021024, DOI: 10.37705/TechTrans/e2021024 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Mueller, M.G., Fornabaio, M., Zagar, G., Mortensen, A., 2016. Microscopic strength of silicon particles in an aluminium-silicon alloy. Acta Materialia, 105, 165-175, DOI: 10.1016/j.actamat.2015.12.006 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Naik, A., 2021. HMM-based phoneme speech recognition system for the control and command of industrial robots. Technical Transactions, 118, e2021002, DOI: 10.37705/TechTrans/e2021002 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Ostasz, G., Czerwińska, K., Pacana, A., 2020. Quality management of aluminum pistons with the use of quality control points. Management Systems In Production Engineering, 28, 29-33, DOI: 10.2478/mspe-2020-0005 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Pacana, A., Bednarova, L., Pacana, J., Liberko, I., Wozny, A., Malindzak, D., 2014. Effect of selected factors of the production process of stretch film for its resistance to puncture. Przemysl Chemiczny, 93, 2263-2264. Search in Google Scholar

Pacana, A., Czerwińska, K., Bednarova, L., 2018. Discrepancies analysis of casts of diesel engine piston. Metalurgija, 57, 324-326. Search in Google Scholar

Pacana, A., Czerwińska, K., Bednarova, L., 2019. Comprehensive improvement of the surface quality of the diesel engine piston. Metalurgija, 58, 329-332. Search in Google Scholar

Pacana, A., Pasternak-Malicka, M., Zawada, M., 2016. Decision support in the production of packaging films by cost-quality analysis. Przemysł Chemiczny, 95, 1042-1044, DOI: 10.15199/62.2016.5.31 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Pacana, A., Siwiec, D., Bednárová, L., 2019. Analysis of the incompatibility of the product with fluorescent method. Metalurgija, 58, 337-340. Search in Google Scholar

Pezda, J., 2017. Zastosowanie metody ATND do oceny właściwości mechanicznych okołoeutektycznego stopu AlSi12Cu2(Fe). Inżynieria Maszyn, 22, 47-57. Search in Google Scholar

Pliszka, I., Radek, N., 2017. Corrosion Resistance of WC-Cu Coatings Produced by Electrospark Deposition. Procedia Engineering, 192, 707-712, DOI: 10.1016/j.proeng.2017.06.122 Otwórz DOISearch in Google Scholar

PN-EN 1706:2011 (2011). Aluminum and aluminum alloys castings. Chemical composition and mechanical properties, PKN, Warszawa. Search in Google Scholar

Pietraszek, J., Dwornicka, R., Szczotok, A., 2016. The bootstrap approach to the statistical significance of parameters in the fixed effects model. ECCOMAS 2016 – Proc. 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 3, 6061-6068, DOI: 10.7712/100016.2240.9206 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Pietraszek, J., Gądek-Moszczak, A., Radek, N., 2014. The estimation of accuracy for the neural network approximation in the case of sintered metal properties. Studies in Computational Intelligence, 513, 125-134, DOI: 10.1007/978-3-319-01787-7_12 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Poloczek, Ł., Kiełbus, A., 2016. Wpływ czynników technologicznych na jakość odlewów ze stopów aluminium. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 19, 14-19. Search in Google Scholar

Pysz, S., Maj, M., Czekaj, E., 2014. High-Strength Aluminium Alloys and Their Use in Foundry Industry of Nickel Superalloys. Archives of Foundry Engineering, 14, 71-76.10.2478/afe-2014-0065 Search in Google Scholar

Radek, N., 2009. Determining the operational properties of steel beaters after electrospark deposition. Eksploatacja i Niezawodność, 44, 10-16. Search in Google Scholar

Radek, N., Dwornicka, R., 2020. Fire properties of intumescent coating systems for the rolling stock. Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, 22, 90-96, DOI: 10.26552/com.C.2020.4.90-96 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Radzajewski, P., 2021. Calculation of brake-force distribution on three-axle agricultural trailers using simulation methods. Technical Transactions 118, e2021029, DOI: 10.37705/TechTrans/e2021029 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Radzymińska-Lenarcik, E., Ulewicz, R., Ulewicz, M., 2018. Zinc recovery from model and waste solutions using polymer inclusion membranes (PIMs) with 1-octyl-4-methylimidazole. Desalination and Water Treatment, 102, 211-219, DOI: 10.5004/dwt.2018.21826 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Regulski, P., Abramek, K., 2022. The application of neural networks for the life-cycle analysis of road and rail rolling stock during the operational phase. Technical Transactions, 119,. e2022002, DOI: 10.37705/Tech-Trans/e2022002 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Salomon, A., Voigt, C., Fabrichnaya, O., Aneziris, C.G., Rafaja, D., 2017. Formation of Corundum, Magnesium Titanate, and Titanium(III) Oxide at the Interface between Rutile and Molten Al or AlSi7Mg0.6 Alloy. Advanced Engineering Materials, 19, 1700106, DOI: 10.1002/adem. 201700106 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Sawicki, T., 2021. Improved rack and pinion drive. Technical Transactions 118, e2021013, DOI: 10.37705/TechTrans/e2021013 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Siwiec, D., Bednarova, L., Pacana., A., Zawada, M., Rusko, M. 2019. Decision support in the selection of fluorescent penetrants for industrial nondestructive testing. Przemysł Chemiczny, 98, 1594-1596, DOI: 10.15199/62.2019.10.12 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Słowiński, K., Piekarczyk, M., Król, M., 2021. Verification of the cylindrical tank shell stability using the stress design and the MNA-LBA procedure. Technical Transactions, 118, e2021021, DOI: 10.37705/Tech-Trans/e2021021 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Szczotok, A., Pietraszek, J., Radek, N., 2017. Metallographic Study and Repeatability Analysis of γ’ Phase Precipitates in Cored, Thin-Walled Castings Made from IN713C Superalloy. Archives of Metallurgy and Materials, 62, 595-601, DOI: 10.1515/amm-2017-0088 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Szczotok, A., Roskosz, S., 2005. New possibilities of light microscopy research resulting from digital recording of images. Materials Science-Poland, 23, 559-565. Search in Google Scholar

Thoni Alutec Sp. z o.o., 2021. Unpublished materials. Stalowa Wola. Search in Google Scholar

Traneva, V., Atanassova, V., Tranev, S., 2019a. Index matrices as a decision-making tool for job appointment. Lecture Notes in Computer Science 11189, 158-166, DOI: 10.1007/978-3-030-10692-8_18 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Traneva, V., Tranev, S., Szmidt, E., Atanssov, K., 2018. Three dimensional intercriteria analysis over intuitionistic fuzzy data. Advances in Intelligent Systems and Computing, 643, 442-449, DOI: 10.1007/978-3-319-66827-7_40 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Traneva, V., Tranev, S., 2019b. An interval-valued intuitionistic fuzzy approach to the assignment problem. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1029, 1279-1287, DOI: 10.1007/978-3-030-23756-1_150 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Tybulczuk, J., Seredyński, J.,Szanda, M., 2006. Zarządzanie jakością w procesie produkcyjnym odlewów ze stopów Al-Si o specyficznych wymaganiach mechanicznych w „INNOWACJA” Sp. z o.o. w Nowej Dębie. Archiwum Odlewnictwa, 6, 18(1), 53-58. Search in Google Scholar

Ulewicz, M., Lesińska, U., Bocheńska, M., 2010. Transport of lead across polymer inclusion membrane with p-tert -butylcalix[4]arene derivative. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 44, 245-256. Search in Google Scholar

Wójcicka, K., 2021. The efficiency of municipal sewage treatment plants inspiration for water recovery. Technical Transactions, 118, e2021023, DOI: 10.37705/TechTrans/e2021023 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Wysoczański, A., Kamyk, Z., Yvinec, Y., 2021. Analysis of the possibility of employing 3D printing technology in crisis situations. Technical Transactionsm 118, e2021008, DOI: 10.37705/TechTrans/e2021008 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Yang, Q., Xia, C., Deng, Y., Li, X., Wang, H., 2019. Microstructure and Mechanical Properties of AlSi7Mg0.6 Aluminum Alloy Fabricated by Wire and Arc Additive Manufacturing Based on Cold Metal Transfer (WAAM-CMT). Materials 12, 2525, DOI: 10.3390/ma12162525671923231398869 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo