1. bookTom 26 (2020): Zeszyt 2 (June 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-7779
Pierwsze wydanie
30 Mar 2018
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Standardization of human activities as the component of a workflow efficiency model – a research experiment from a meat producing plant

Data publikacji: 25 Jun 2020
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2020) - Zeszyt 2 (June 2020)
Zakres stron: 73 - 77
Otrzymano: 18 May 2020
Przyjęty: 10 Jun 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-7779
Pierwsze wydanie
30 Mar 2018
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Bartnicka, J., 2020. Doskonalenie procesów pracy w organizacji szpitalnej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Search in Google Scholar

Candana, S.A., Sahinb, U.K., Akoğlua, S., 2019. The investigation of work-related musculoskeletal disorders among female workers in a hazelnut factory: Prevalence, working posture, work-related and psychosocial factors. International Journal of Industrial Ergonomics, 74.10.1016/j.ergon.2019.102838Search in Google Scholar

Cleary, P.W., Thomas, D., Hetherton, L., Bolger, M., Hilton, J.E., Watkins, D., Workspace, 2020. A workflow platform for supporting development and deployment of modelling and simulation, Mathematics and Computers in Simulation, 175, 25-6110.1016/j.matcom.2019.11.011Search in Google Scholar

Dias, N.F., Tirloni, A.S., dos Reis, D.C., Pereira Moro, A.R., 2020. Risk of slaughterhouse workers developing work-related musculoskeletal disorders in different organizational working conditions, International Journal of Industrial Ergonomics, 76.10.1016/j.ergon.2020.102929Search in Google Scholar

Karhu, O., Kansi, P., Kuorinka, I., 1977. Correcting working postures in industry: A practical method for analysis, Appl Ergon., 8(4), 199-201.10.1016/0003-6870(77)90164-8Search in Google Scholar

Mijal, M., 2016. Naukowe zarządzanie – nurt przemysłowy i administracyjny, [w:] Klincewicz, K. (red.): Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.Search in Google Scholar

Rozinat, A., Wynn, M.T., van der Aalst, A.W.M.P., ter Hofstede, A.H.M., Fidge, C.J., 2009. Workflow simulation for operational decision suport., Data & Knowledge Engineering, 68(9), 834-850.10.1016/j.datak.2009.02.014Search in Google Scholar

Taylor, F.W., 1912. The principles of scientific management, New York and London, Harper and Brothers, 1912.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo