1. bookTom 26 (2020): Zeszyt 2 (June 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-7779
Pierwsze wydanie
30 Mar 2018
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Cost-quantitative analysis of non-compliance in the internal logistics process

Data publikacji: 25 Jun 2020
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2020) - Zeszyt 2 (June 2020)
Zakres stron: 60 - 66
Otrzymano: 10 Mar 2020
Przyjęty: 25 Apr 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-7779
Pierwsze wydanie
30 Mar 2018
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Bitkowska, A., Tyszkiewicz, A., 2016. Intermodal transport as an integral part of logistics system, Production Engineering Archives, 11(2), 31-35.10.30657/pea.2016.11.08Search in Google Scholar

Halusiak, S., Uciński, J., 2014. Internal transport. Selected issues, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.Search in Google Scholar

Krynke, M., Mielczarek, K., 2016. Problems concerning product quality enhancement, Production Engineering Archives, 10(1), 17-20.10.30657/pea.2016.10.05Search in Google Scholar

Roszak, M., 2014. Quality management in engineering practice, Open Access Library, Gliwice, 1(31).Search in Google Scholar

Szatkowski, K. 2014. Modern production management. Process approach. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Steering wheel System Animation https://www.youtube.com/watch?v=b0DKNIQFuzgSearch in Google Scholar

Hys, K., 2014. Tools and methods used by the Polish leading automotive companies in quality management system, Results of empirical research, Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering, 63(1), 30-37.Search in Google Scholar

Roszak, M., 2008. Methodology of evaluation of value created in the productive processes, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 31(2), 810-815.Search in Google Scholar

Colledani, M., Tolio, T., 2011. Integrated analysis of quality and production logistics performance in manufacturing lines, International Journal of Production Research, 49(2), 485-518.10.1080/00207540903443246Search in Google Scholar

Colledani, M., Tolio, T., Fischer, A., Iung, B.B., Lanza, G., Schmitt, R, Váncza, J., 2014. Design and management of manufacturing systems for production quality, Cirp Annals, 63(2), 773-796.10.1016/j.cirp.2014.05.002Search in Google Scholar

Da Mota Pedrosa, A., Näslund, D., Jasmand, C., 2012. Logistics case study based research: towards higher quality, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 42(3), 275-295.10.1108/09600031211225963Search in Google Scholar

Dörnhöfer, M., Schröder, F., Günthner, W., 2016. Logistics performance measurement system for the automotive industry, Logistics Research, 9(1), 11.10.1007/s12159-016-0138-7Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo