Otwarty dostęp

Report on the Wrocław Seminar in Criminal Procedure "The Concept, Position and Significance of Truth in Criminal Procedure" (Wroclaw, 11 March 2013)


Zacytuj

Karolina Kremens
Phd, LL.M., Department of Criminal Procedure University of Wrocław Faculty of Law, Administration and Economics
eISSN:
2084-1264
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Law, Public Law, other