1. bookTom 1 (2011): Zeszyt 2 (December 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Evolution of consumer protection law in the light of the proposal for a horizontal directive on consumer rights and rome i regulation

Data publikacji: 09 Apr 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2011) - Zeszyt 2 (December 2011)
Zakres stron: 121 - 129
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD