1. bookTom 8 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
ISSN
1409-7001
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book review: Tar baby – Macedonia in the international relations (1991-1993)(Бебето од катран - Македонија во меѓународните односи (1991-1993)) , by Denko Maleski, Kultura – Skopje: 2012. 518 p. Reviewed by Enver Abdullahu, PhD cand.

Data publikacji: 16 Mar 2013
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2012) - Zeszyt 2 (December 2012)
Zakres stron: 109 - 111
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1857-8462
ISSN
1409-7001
Pierwsze wydanie
01 Jul 2005
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo