1. bookTom 4 (2010): Zeszyt 2010 (January 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book review

Data publikacji: 03 May 2012
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2010) - Zeszyt 2010 (January 2010)
Zakres stron: 102 - 102
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo