1. bookTom 3 (2009): Zeszyt 2009 (January 2009)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book review: Poprach K 2008: Sova pálená [Barn Owl]. Tyto

Data publikacji: 05 Jul 2012
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2009) - Zeszyt 2009 (January 2009)
Zakres stron: 40 - 40
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo