Otwarty dostęp

Educational Action Research to Generate Ecological Wisdom of Insight for Inclusion and Sustainability

Inga Gedžūne
Daugavpils University, Latvia
Ginta Gedžūne
Daugavpils University, Latvia
Astrīda Skrinda
Daugavpils University, Latvia
Ilona Mičule
Daugavpils University, Latvia
eISSN:
2255-7547
ISSN:
1691-6301
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Social Sciences, Education, other