1. bookTom 56 (2012): Zeszyt 4 (December 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Vliv koroze zinkované oceli na soudržnost s betonem / The influence of galvanized steel on bond strength with concrete

Data publikacji: 17 Jan 2013
Tom & Zeszyt: Tom 56 (2012) - Zeszyt 4 (December 2012)
Zakres stron: 119 - 135
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Pytlík, P. Technologie betonu, 1st ed.; Vysoké učení technické v Brně: Brno, 2000.Search in Google Scholar

2. Collepardi, M. Moderní beton, 1st ed.; ČKAIT v edici betonové stavitelství: Pelhřimov, 2009.Search in Google Scholar

3. Aitcin, P. Vysokohodnotný beton, 2st ed.; ČKAIT v edici betonové stavitelství: Pelhřimov, 2005.Search in Google Scholar

4. Škvára, F. Technologie anorganických pojiv II, 1st ed.; VŠCHT Praha: Praha, 1995.Search in Google Scholar

5. Bertolini, L.; et al. Corrosion of Steel in Concrete(Prevention, Diagnosis, Repair), WILEY-VCH Verlag GmBH and Co. KGaA: Weinheim, 2004.Search in Google Scholar

6. Böhni, H.; et al. Corrosion in reinforced concretestructures, 1st ed.; Woodhead Publishing Ltd and CRC Press LLC: Woodhead Publishing Ltd, 2005.Search in Google Scholar

7. Yeomans, S. R. Galvanized steel reinforcement in concrete, 2nd ed.; Elsevier: Canberra, 2004.10.1016/B978-008044511-3/50016-5Search in Google Scholar

8. Novák, P.; et al. Koroze ocelové výztuže v betonu, Korozea ochrana materiálu, 1996, 40 (1), 2-7.Search in Google Scholar

9. Kouřil, M.; et al. Korozivzdorné oceli pro výztuže betonu, Koroze a ochrana materiálu 2002, 46 (3), 62-67.Search in Google Scholar

10. Leonard, H. Kovy verze 06b (pro 1. ročník). Prezentace Kovy, http://147.229.27.214/vyuka/BI01/KOVY-06b.pdf (accessed Oct 05, 2012).Search in Google Scholar

11. Bojko, M. Alternativní kovové materiály pro výztuže do betonu. Disertační práce, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, 2007.Search in Google Scholar

12. American Galvanizers Association. Hot-Dip Galvanized Rebar vs Epoxy-Coated Rebar. /uploads/publicationPDFs/Galvanized_Rebar_vs_Epoxy_Rebar (accessed Oct 05, 2012).Search in Google Scholar

13. Hot Dip Galvanized Reinforcing Steel A Concrete Investment. http://www.scribd.com/doc/49339066/Hot-Dip-Galvanized-Reinforcing-Steel-A-Concrete-Investment-2006 (accessed Oct 06, 2012).Search in Google Scholar

14. Gustafson, D. P. Epoxy-Coated Reinforcing bars-an effective corrosion -protection system for reinforced concrete structures, http://www.arema.org/files/library/1999_Conference_Proceedings/00021.pdf (accessed Oct 06, 2012).Search in Google Scholar

15. El-Hawary, M. M.; et al. Evaluation of bond strength of epoxy-coated bars in concrete exposed to marine environment, Construction and Building Materials, 1999, 13, 357-362.Search in Google Scholar

16. Kobayashi, K.; et al. Experimental studies on epoxy coated reinforcing steel for corrosion protection, The InternationalJournal of Cement Composites and Lightweight Concrete,1984, 6 (2), 99-116.10.1016/0262-5075(84)90039-3Search in Google Scholar

17. Assaad, J. J.; et al. Bond stregth of epoxy-coated bars in underwater concrete, Construction and Building Materials2011, 30, 667-674.Search in Google Scholar

18. Cusens, A.; et al. Pullout Tests of Epoxy-Coated Reinforcement in Concrete, Cement & Concrete Composites,1992, 14, 269-276.Search in Google Scholar

19. De Anda, L. Bond strength of prefabricated epoxy-coated reinforcement, 2004. http://www.caltrans.ca.gov/hq/research/researchreports/reports/2004/bond_strength_prefaricated_epoxycoated_reinforcement.pdf (accessed Oct 07, 2012).Search in Google Scholar

20. Swamy, R. Epoxy coated rebars-The panacea for steel corrosion in concrete. Construction & Building Materials1989, 3 (2), 86-91.10.1016/S0950-0618(89)80006-6Search in Google Scholar

21. H. Hanzlová, osobní sdělení.Search in Google Scholar

22. J. Vorel, osobní sdělení.Search in Google Scholar

23. J. Vanbrabant, osobní sdělení.Search in Google Scholar

24. Eriksson, H., Hirnová A. Příručka žárového zinkování, 3rd ed.; AČSZ: Ostrava, 2009.Search in Google Scholar

25. Ainsley, M. Hot-dip galvanized reinforcing steel for concrete structures. Asia Pacific Edition - Hot dip galvanized steel. http://www.gaa.com.au/uploads/galvanize70.pdf (accessed Oct 14, 2012).Search in Google Scholar

26. Hot dip galvanized steel reinforcement in concrete. Hot dip galvanizers association Southern Africa (case history). http://www.hdgasa.org.za/Journals/indSearchs/R/Reinforcement1.pdf (accessed Oct 14, 2012).Search in Google Scholar

27. Krejčík, V. Povrchová úprava kovů I.; SNTL: Praha, 1987.Search in Google Scholar

28. Marder, A. The metallurgy of zinc-coated steel. Progressin Materials Science 2000, 45, 191-271.10.1016/S0079-6425(98)00006-1Search in Google Scholar

29. Černý, L. Strzyž, P. Mikoláš J. Vliv chemického složení oceli na vlastnosti žárově zinkovaného povlaku (Prezentace Asociace českých a slovenských zinkoven na konferenci AKI 2012).Search in Google Scholar

30. Kubiš, A. Využití žárového zinkování proti atmosferické korozi. Bakalářská práce, VUT v Brně, 2006.Search in Google Scholar

31. Lískovec, T. Koroze zinkované oceli v prostředí betonu. Bakalářská práce, VŠCHT-Praha, 2011.Search in Google Scholar

32. Greenwood, N. Chemie prvků I; Informatorium: Praha, 1993.Search in Google Scholar

33. Černý, M.; et al. Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů; SNTL: Praha, 1984.Search in Google Scholar

34. Macías, A.; Andrade, C. Corrosion of galvanized steel in dilute Ca(OH)2 solutions (pH 11,1 - 12,6). Br. Corros. J. 1987, 22 (3), 162-171.Search in Google Scholar

35. Macias, A., Andrade C. Corrosion of galvanized steel reinforcements in alkaline solutions. (Part 1: Electrochemical results) Corrosion Journal 1987, 22 (2).10.1179/000705987798271631Search in Google Scholar

36. Macias, A., Andrade C. Corrosion of galvanized steel reinforcements in alkaline solutions.(Part 2: SEM study and identification of corrosion products) Corrosion Journal 1987, 22 (2).10.1179/000705987798271749Search in Google Scholar

37. Blanco, M. T. Macias, A., Andrade C. SEM study of the corrosion products of galvanized reinforcements immersed in solutions in the pH range 12,6-13,6 Corrosion Journal 1984, 19 (1).10.1179/000705984798273524Search in Google Scholar

38. Macias, A. Andrade C. Galvanized steel behaviour in Ca(OH)2 saturated solution containing SO4 ions. Cement and Concrete Reaserch 1987, 17, 307-316.10.1016/0008-8846(87)90113-XSearch in Google Scholar

39. Macias, A. Equilibria of the chemical composition of the concrete pore solutions. Part I. Comparative study of synthetic and extracted solutions. 1987, 17 (2), 173-182.Search in Google Scholar

40. Macias, A. Andrade C. Stability of the calcium hydroxyzincate protective layer developed on galvanized reinforcements after a further increase of the pH value. 1986, 36 (204), 19-28.Search in Google Scholar

41. Ghost, R. Sing D.D.N. Kinetics, mechanism and characterisation of passive film formed on hot dip galvanized coating exposed in simulated concrete pore solution. 2007, 201, 7346-7359.Search in Google Scholar

42. Zhang, X. Corrosion and electrochemistry of zinc; Plenum Press: New York, 1996.10.1007/978-1-4757-9877-7Search in Google Scholar

43. Kouřil, M. Konference žárového zinkování. In Koroze pozinkované oceli v modelovém prostředí betonu, 9. Konference žárového zinkování; Ed.; 2003; pp 23-30.Search in Google Scholar

44. Bautista, A., Gonzales, J.A. Analysis of the protective efficiency of galvanizing agains corrosion of reinforcements embedded in chloride contaminated concrete. Cement and Concrete Reaserch 1996, 26 (2), 215-223.10.1016/0008-8846(95)00215-4Search in Google Scholar

45. Macias, A. The behaviour of galvanized steel in chloridecontaining alkaline solutions-I. The influence of the cation. 1990, 30 (4/5), 393-407.Search in Google Scholar

46. Rostam, S. Trvanlivost a provozní životnost betonových mostů-inteligentní návrh, reálná výstavba a předpokládáná údržba. Beton-Technologie, Konstrukce, Sanace 2004, 5, 28-34.Search in Google Scholar

47. Wienerová, K. Nové způsoby ochrany zinkované oceli v prostředí čerstvého betonu. Bakalářská práce, VŠCHTPraha, 2010.Search in Google Scholar

48. Sergi, G.; et al. Corrosion of galvanized and galvannealed steel in solutions of pH 9,0-14,0. National Association of Corrosion Engineers (Presented during Corrosion/85) 1985, 618-624.10.5006/1.3582994Search in Google Scholar

49. Problematika šestimocného chromu. MŠMT-Investice do rozvoje vzdělávání. http://www.ucitsnadno.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=161&category_id=15&option=com_virtuemart&Itemid=67 (accessed Oct 25, 2012).Search in Google Scholar

50. Ostrá, V. Žárově zinkovaná výztuž do betonu, 15th Hot Dip Galvanizing Conference; Ed.; 2009; pp 173-179.Search in Google Scholar

51. Arenas, M., Cascado C. Influence of the conversion coating on the corrosion of galvanized reinforcing steel. Cement & Concrete Composites. 2006, 28, 267-275.Search in Google Scholar

52. Pourbaix, M. Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions, 2.nd ed.; National Association of Corrosion Engineers-Cebelcor: Houston, Texas, 1974.Search in Google Scholar

53. Kouřil, M. Soudržnost zinkované oceli s betonem. Koroze a ochrana materiálu 2007, 51 (4), 80-83.Search in Google Scholar

54. Burchett, K. United States Patent 3619441, Nov 09, 1971.Search in Google Scholar

55. Lambrechts, A. United States Patent US 2010/0021759 A1, Jan 28, 2010.Search in Google Scholar

56. ČSN 73 1328. Stanovení soudržnosti oceli s betonem. Praha: Český normalizační institut, 1971. 11 p.Search in Google Scholar

57. ČSN EN 10080. Ocel pro výztuž do betonu- Svařitelná betonářská ocel- Všeobecně. Praha: Český normalizační institut, 2005. 63 p. (příloha C, D)Search in Google Scholar

58. Pokorný P. et al. Zkoušení soudržnosti žárově zinkované výztuže s betonem (Prezentace Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT Praha na konferenci AKI 2011).Search in Google Scholar

59. Peslar, P. Matematické modelování betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží, 2008. http://www.fce.vutbr.cz/veda/juniorstav2008_sekce/pdf/2_1/Peslar_Pavel_CL.pdf (accessed Nov 05, 2012).Search in Google Scholar

60. P. Strzyž, osobní sdělení.Search in Google Scholar

61. J. Tydlitát, osobní sdělení.Search in Google Scholar

62. Concrete Corossion. American galvanizers associacion. http://www.galvanizeit.org/about-hot-dip-galvanizing/how-long-does-hdg-last/in-concrete (accessed Nov 23, 2012).Search in Google Scholar

63. Hot Dip Galvanizing data Sheet. Zinkpower Kopf Gruppe. http://www.zinkpower.com/media/files/arbeitsblaetter_englisch/5_1.pdf (accessed Nov 23, 2012).Search in Google Scholar

64. F. Škvára, osobní sdělení.Search in Google Scholar

65. Kayali, O., Yeomans S.R. Bond of ribbed galvanized reinforcing steel in concrete. Cement & Concrete Composites 2000, 22, 459-467.10.1016/S0958-9465(00)00049-4Search in Google Scholar

66. Kayali, O., Yeomans S.R. Bond and slip of coated reinforcement in concrete. Construction and Building Materials 1995, 9 (4), 219-226.10.1016/0950-0618(95)00024-ASearch in Google Scholar

67. Sistonen, E.; et al. Bonding of hot dip galvanized reinforcement in concrete. 2005, http://www.betong.net/ikbViewer/Content/225411/F40%20-%20Sistonen%20-%202005-09-02%20FINAL.pdf (accessed Nov 19, 2012).Search in Google Scholar

68. Abdulkareem Mohammad, A.; et al. The effect of Zinc, Tin, and Lead coating on corrosion protective effectivness of steel reinforcement in concrete. American Journal of Science and Industrial Reaserch, 2011, 2 (1), 89-98.10.5251/ajsir.2011.2.1.89.98Search in Google Scholar

69. Gukild I., Hofsøy A.: Hot-dip galvanized steel reinforcement (Varmforsinket armeringsstål) Teknisk ukeblad, Oslo 1965, p. 37-43.Search in Google Scholar

70. Hamad, B.; et al. Bond strength of hot dip galvanized reinforcement in normal strength concrete structures. Construction and Building Materials, 2005, 19, 275-283.Search in Google Scholar

71. Mike, J. Bond of hot dip galvanized reinforcement in concrete. Master of engineering thesis, The American university of Beirut-Department of civil and environmental engineering of the faculty of engineering and architecture, 2001.Search in Google Scholar

72. Hamad, B.; et al. Bond strength of hot dip galvanized hooked bars in normal strength concrete structures. Construction and Building Materials, 2008, 22, 1166-1177.Search in Google Scholar

73. Hamad, B. Bond strength of hot dip galvanized hooked bars in high strength concrete structures. Construction and Building Materials, 2008, 22, 2042-2052.10.1016/j.conbuildmat.2007.07.028Search in Google Scholar

74. Maldonado, A.; et al. Bond between galvanized steel and concrete prepared with limestone aggregates. Anti-Corrosion Methods and Materials 2010, 57 (6), 305-313.10.1108/00035591011087163Search in Google Scholar

75. Tashiro, Ch., Ueoka K.; Bond strength between C3A paste and iron, cooper or zinc wire and microstructure of interface. Cem. Concr. Res. 1981, 11, 619-624.Search in Google Scholar

76. Tashiro, Ch., Tatibana S.; Bond strength between C3S paste and iron, cooper or zinc wire and microsstructure of interface. Cem. Concr. Res. 1983, 13, 377-382.Search in Google Scholar

77. Fratesi, R. Galvanized reinforcing steel bars in oncrete. In COST 521 Workshop, Luxembourg, 18-19 February 2002; , Ed.; 2002; pp 33-44.Search in Google Scholar

78. Galvanizing Asia. http://www.galvanizingasia.com/pdfs/page27-32.pdf (accessed Nov 21, 2012).Search in Google Scholar

79. Ryant L., Vorel J. Kotvení pozinkované výztuže, laboratorní práce, SPŠS-Josefa Gočára, Praha, 2008.Search in Google Scholar

80. Huňka, P., Sutner O., Srovnávací zkoušky vytahování nepozinkované a pozinkované výztuže z betonu. Protokol o zkoušce, České vysoké učení technické-Kloknerův ústav, 2011.Search in Google Scholar

81. Bird, C. E.: Bond of galvanized steel reinforcement in concrete. Nature 1962, 194, 798.10.1038/194798a0Search in Google Scholar

82. Hegyi, A.; et al. The increased durability of reinforced concrete with hot dip galvanized rebars. Int. Rev.Appl.Sci. Eng. 2010, 1, 45-50.Search in Google Scholar

83. Cheng, A.; et al. Effect of rebar coating on corrosion resistance and bond strength of reinforced concrete. Construction and Building Materials 2005, 19, 404-412.Search in Google Scholar

84. Andrade, C.; et al. Tests on bond of galvanized rebar nad concrete cured in seawater. Journal of Materials in Civil Engineering 2001, 319-324.10.1061/(ASCE)0899-1561(2001)13:5(319)Search in Google Scholar

85. COMITE EURO-INTERNATIONAL DU BETON Coating protection for reinforcement; Thomas Telford Ltd., 1995.Search in Google Scholar

86. Belaid, F.; et al. Porous structure of the ITZ around galvanized and ordinary steel reinforcements. Cem. Concr. Res. 2001, 31, 1561-1566.Search in Google Scholar

87. Rovnaníková P., Bayer P.; Mikrostruktura cementového tmelu v okolí pozinkované výztuže, 9. konference žárového zinkování; Ed.; 2003; pp 57-62.Search in Google Scholar

88. Rovnaníková P.,et al.; Impact of galvanized steel corrosion on cement paste microstructure, EUROCCOR 2004-Nice; Ed.; 2004; p. 9.Search in Google Scholar

89. Pokorný P., An objective assessment of change in porosity of the concrete stone from the phase interface hot-dip galvanized steel/concrete and carbon steel/concrete, METAL 2012 (poster); Ed.; 2012.Search in Google Scholar

90. Pokorný P. et al. Vliv pórovitosti fázového rozhraní na soudržnost modelu žárově zinkované výztuže s betonem (Prezentace Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT Praha na konferenci AKI 2012).Search in Google Scholar

91. Rovnaníková, P. Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže do betonu. Koroze a ochrana materiálu 2002, 46 (5), 104-107.Search in Google Scholar

92. Olmo, I.; et al. Influence of lead, zinc iron (III) and chromium (III) oxides on the setting time and strength development of Portland cement. Cem. Concr. Res. 2001, 31, 1213-1219.Search in Google Scholar

93. Takahashi, H.; et al. Hardening property of cement mortar adding heavy metal compound and solubility of heavy metal from hardened mortar. Cem. Concr. Res. 1977, 7, 283-290.Search in Google Scholar

94. Asavapisit, S.; et al. Solution chemistry during cement hydratation in the presence of metal hydroxides wastes. Cem. Concr. Res. 1997, 27 (8), 1249-1260.Search in Google Scholar

95. Arliguie, G.; et al. Etude de l´effet retardateur du zinc sur l´hydratation de la paste de ciment portland. Cem. Concr. Res. 1982, 12, 79-86.Search in Google Scholar

96. ČSN 73 1214. BETONOVÉ KONSTRUKCE, Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti korozi. Praha: Federální úřad pro normalizaci a měření, 1983. 8 p.Search in Google Scholar

97. ČSN EN 206-1 (73 2403) Část 1: Beton-Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, Praha: Český normalizační institut, 2008. 70 p.Search in Google Scholar

98. ASTM A767/A767M-09. Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Bars for Concrete Reinforcement, ASTM International, West Conshohocken 2009. 5p.Search in Google Scholar

99. SVÚOM s.r.o. TP 136 (zpráva): Povlakovaná výztuž do betonu-Technické podmínky, SVÚOM 2000.Search in Google Scholar

100. Technologický předpis: Provádění monolitických železobetonových konstrukcí, http://www.bba-monolit.cz/Technolog_predpis_BBA-MONOLIT.pdf, (accessed Dec. 03, 2012) Praha 2007.Search in Google Scholar

101. Marek J.: Kontrola jakosti betonových konstrukcí (prezentace), HOCHTIEF VSB a.s., Praha 2006.Search in Google Scholar

102. Šmejkal J., Procházka P.: Betonářská výztuž-evropské trendy, http://www.betontks.cz/casopis/2008-5/70.pdf, (accessed Dec. 03, 2012)Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo