1. bookTom 56 (2012): Zeszyt 4 (December 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Improvement of corrosion resistance of AZ61 magnesium alloy / Zvýšení korozní odolnosti hořčíkové slitiny AZ61

Data publikacji: 17 Jan 2013
Tom & Zeszyt: Tom 56 (2012) - Zeszyt 4 (December 2012)
Zakres stron: 100 - 103
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Ghali, E. Corrosion resistance of Aluminium and MagnesiumAlloy, 1st ed.; Wiley: United States, 2010.10.1002/9780470531778Search in Google Scholar

2. Kainer, K. U.; et al. Shreir´s corrosion, 3rd ed.; Elsevier: UK,Search in Google Scholar

2010.Search in Google Scholar

3. Gray, J. E.; Luan, B. Protective coatings on magnesium and its alloys - a critical review. Journal of Alloys andCompounds 2002, 336, 88-113.Search in Google Scholar

4. Song, G.; Atrens, A. Corrosion Mechanisms of Magnesium Alloys. Advanced Engineering Materials 1999, 1, 11-33.Search in Google Scholar

5. Fontana, M. G.; Greene, N. D. Corrosion engineering, 2nd ed.; McGraw-Hill: United States, 1978.Search in Google Scholar

6. Zhao, M.; et al. A chromium-free conversion coating of magnesium alloy by a phosphate-permanganate solution. Surface& Coatings Technology 2006, 200, 5407-5412.Search in Google Scholar

7. Avedesian, M.; Baker, H. ASM Speciality Handbook - Magnesiumand magnesium alloys; ASM International: USA,Search in Google Scholar

1999.Search in Google Scholar

8. Tkacz, J.; Zmrzlý, M.; Wasserbauer, J. Effect of corrosion on the mechanical properties of magnesium alloy AZ91. Chemical Papers 2011, 105, 854-855.Search in Google Scholar

9. ISO/DIS 8407. Corrosion of metals and alloys - Removal ofcorrosion products from corrosion test specimen. Geneva: International Organization for Standardization, 2005. 8 p.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo