1. bookTom 56 (2012): Zeszyt 2 (July 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Hydrogen embrittlement of tantalum and tantalum coatings

Data publikacji: 02 Aug 2012
Tom & Zeszyt: Tom 56 (2012) - Zeszyt 2 (July 2012)
Zakres stron: 47 - 55
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Greenwood, N.; et al. Chemie Prvků (II); Informatorium: Praha, 1993.Search in Google Scholar

Gažo, J.; et al. Všeobecná a anorganická chémia; Alfa: Bratislava, 1981.Search in Google Scholar

Černý, M.; et al. Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů; SNTL: Praha, 1984.Search in Google Scholar

Kaufmann, D.; et al. Size dependent mechanical behaviour of tantalum. International Journal of Plasticity. 2011, 27, 470-478.10.1016/j.ijplas.2010.08.008Search in Google Scholar

Lee, S. L.; et al. Texture, structure and phase transformation in sputter beta tantalumcoating. Surf. Coat. Technol. 2004, 177, 44-51.Search in Google Scholar

Gladczuk, L.; et al. Tantalum films for protective coatings of steel. Thin Solid Films. 2004, 467, 150-157.10.1016/j.tsf.2004.04.041Search in Google Scholar

Rosa, J. L.; Corrosion behavior of niobium, tantalum and their alloys in hot hydrochloric and phosphoric acid solutions. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials. 2000, 18, 13-21.Search in Google Scholar

Štulík, K.; et al. Chemické analytické tabulky; Grada Publishing: Praha, 1999.Search in Google Scholar

Lyon, S. B. Corrosion of Tantalum and Niobium and their Alloys. Shreir's Corrosion. 2009, 3, 2135-2150.10.1016/B978-044452787-5.00102-5Search in Google Scholar

Šušic, M.; et al. Absorption of Hydrogen by Palladium-coated Tantalum Powder. Int. J. Hydrogen Energy. 1994, 19 (9), 751-755.10.1016/0360-3199(94)90239-9Search in Google Scholar

Herlach, D. The Hydrogen Embrittlement of Metals. Phys. Rev. B: Condens. Matter. 2000, 289, 443-446.10.1016/S0921-4526(00)00431-2Search in Google Scholar

Spulak, R. G.; et al. X-Ray Difraction Study of Phase Transition in Tantalum Hydride Films. J. Less-Common Met. 1990, 166, 95-101.Search in Google Scholar

Khadzhai, G. The electrical resistance of the tantalum-hydrogen system at low temperatures. International Journal of Hydrogen Energy. 2001, 26, 511-513.10.1016/S0360-3199(00)00086-0Search in Google Scholar

Pörschke, E.; et al. Hydrogen Desorption from Tantalum with Segregated Oxide Surface Layers. J. Phys. Chem. Solids. 1986, 47 (10), 1003-1011.10.1016/0022-3697(86)90116-2Search in Google Scholar

Shleifman, D. E.; et al. Thermally stimulated hydrogen desorption from zirconium and tantalum. J. Alloys Compd. 1995, 223, 81-86.Search in Google Scholar

Krejčík, V.; et al. Povrchová úprava kovů I; SNTL: Praha, 1987.Search in Google Scholar

Kraus, V. Povrchy a jejich úpravy, 1.st ed.; Západočeská univerzita-Plzeň: Plzeň, 2000.Search in Google Scholar

Yang, H.; et al. Electrochemical behaviors of tantalum in anhydrous ethanol containing hydrogen sulfate ions. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2011, 21, 179-184.10.1016/S1003-6326(11)60696-1Search in Google Scholar

Vlakhov, E. Deposition and Study of CVD-Tantalum Carbide Thin Films. Mater. Lett. 1987, 5, 7-8.10.1016/0167-577X(87)90110-8Search in Google Scholar

Anderson, R. W.; Bronisz, S. E. Twinning in Tantalum. Acta Metallurgica. 1959, 7, 645-646.Search in Google Scholar

Vlakhov, E.; et al. Superconducting Properties of CVD Tantalum Films. Mater. Lett. 1987, 6 (3), 58-62.10.1016/0167-577X(87)90032-2Search in Google Scholar

Wei, A. X.; et al. Electrical and optical properties of tantalum oxide thin films prepared by reactive magnetron sputtering. J. Alloys Compd. 2011, 1-31.Search in Google Scholar

Ekrt, O. Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé senzory, 2010. VŠCHT http://fchi.vscht.cz/uploads/pedagogika/nano/predmety/senzory/05_TechnologieCVD_%20PVD_PECVD_MOVPE_MBE.pdfSearch in Google Scholar

Schmidtová, T.: Magnetronové naprašování, 2012. Chem Point: Vědci pro průmysl v praxi. http://www.chempoint.cz/magnetronove-naprasovaniSearch in Google Scholar

Kleijn, C.; et al. Multi-scale modeling of chemical vapor deposition processes for thin film technology. Journal of Crystal Growth. 2007, 303, 362-380.10.1016/j.jcrysgro.2006.12.062Search in Google Scholar

Lee, S. L.; et al. Analysis of magnetron-sputtered tantalum coatings versus electrochemically deposited tantalum from molten salt. Surf. Coat. Technol. 1999, 120, 44-52.Search in Google Scholar

Perry, A. J.; et al. Tantalum Coating of Mildsteel at Atmospheric Pressure. Thin Solid Films 1980, 66, 197-210.Search in Google Scholar

Banakh, O.; et al. Evaluation of adhesion and tribological behaviour of tantalum oxynitride thin films deposited by reactive magnetron sputtering onto steel substrates. Surf. Coat. Technol. 2006, 200, 6500-6504.10.1016/j.surfcoat.2005.11.079Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo