1. bookTom 56 (2012): Zeszyt 2 (July 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Corrosion monitoring of an active/passive state of Zn coatings

Data publikacji: 02 Aug 2012
Tom & Zeszyt: Tom 56 (2012) - Zeszyt 2 (July 2012)
Zakres stron: 43 - 46
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

D. Jerolitsch, K, Krenn, D. Blucher, In: Proceedings of the 214th Electrochemical Society Conference 2008, Honolulu, 200810.1149/MA2008-02/17/1559Search in Google Scholar

R.A. Cottis, Corrosion 2001, 57 (3), 265-285.10.5006/1.3290350Search in Google Scholar

R. Akid, D.J. Mills, Corrosion Science 2001, 43, 1203.10.1016/S0010-938X(00)00091-3Search in Google Scholar

D.J. Mills, S. Mabbutt, Progress in Organic Coatings 2000, 39, 41-48.10.1016/S0300-9440(00)00098-9Search in Google Scholar

Q. Su, K. Allahar, G. Bierwagen, Electrochimica Acta 2008, 53 (6), 2825-2830.10.1016/j.electacta.2007.10.063Search in Google Scholar

M. Halama et. al.: Active corrosion management in automotive industry: hyphenation of electrochemical noise analysis with artificial neural networks - feasibility study, EUROCORR 2009 - The European Corrosion congress, 6.-10.9.2009, NiceSearch in Google Scholar

M. Halama et. al.: Korózny monitoring HDG plechov, In: Zborník prednášok: 54. Medzinárodná galvanická konferencia, 12.-12.6.2012, Kočovce, STU Bratislava, 2012Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo