Otwarty dostęp

New locality of moss Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. in relation to its distribution in the Beskid Sądecki range (Western Carpathians, Poland)


Zacytuj

ISSN:
1211-3026
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Plant Science, Zoology, Ecology, other