Otwarty dostęp

Special dynamic soilstructure analysis procedures demonstrated for two tower-like structures


Zacytuj

eISSN:
1210-3896
ISSN:
1338-3973
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Engineering, Introductions and Overviews, other