1. bookTom 18 (2010): Zeszyt 1 (March 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Pierwsze wydanie
23 May 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Investing in European market real property through reits

Data publikacji: 07 Jun 2011
Tom & Zeszyt: Tom 18 (2010) - Zeszyt 1 (March 2010)
Zakres stron: 31 - 42
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Pierwsze wydanie
23 May 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Chovancova, B. - Kabilova, N. (2008). Investície do nehnuteľností verzus fondy (Investments in real property versus funds). Investor [Online] [Cit. 2008-12-10]. Available on: http://investor.hnonline.sk/c1-24936080-investicie-donehnutelnosti-verzus-fondySearch in Google Scholar

NAREIT (2009). Frequently Asked Questions About REITs. [online version]] [cit. 2009-01-24]. Available on: http://www.reit.com/AllAboutREITs/REITFAQs/tabid/63/Default.aspxSearch in Google Scholar

Adamuscin, A. (2008). Real Estate Investment Trust (REIT). Juniorstav 2008, Brno. [Online version]] [Cit. 2009-01-24]. Available on: http://www.fce.vutbr.cz/veda/juniorstav2008_sekce/pdf/5/Adamuscin_Andrej_CL.pdfSearch in Google Scholar

Internal Revenue Code Sector 856. Definition of real estate investment trust. TITLE 26, Subtitle A, CHAPTER 1, Subchapter M.Search in Google Scholar

Cussen, M. The Basics of REIT Taxation. Investopedia. [Online version] [Cit. 2009-01-24]. Available on: http://www.investopedia.com/articles/pf/08/reit-tax.aspSearch in Google Scholar

Eicholtz, P. - Kok, N. (2007). The EU REIT and the Internal Market for Real Estate. [Online version] [Cit. 2009-01-27]. Maastricht University. Available on: http://www.tegova.org/en/p4912e4223ab6310.2139/ssrn.1081198Search in Google Scholar

Ivanicka, K. (2008): Európske realitné investičné trusty v Európe (European real estate investment trusts in Europe). STU Bratislava. STU Conference. (In Slovak).Search in Google Scholar

Ivanicka, K. - Adamuscin, A. (2008): Európske realitné investičné trusty (European real estate investment trusts in Europe). [PowerPoint slides]. STU Conference 2008.Search in Google Scholar

KPMG (2008). Introduction of the Real Estate Investment Trust (REIT) in Germany [Online version] [Cit. 2009-01-24]. Available on: http://kpmg.de/docs/20080601_Introduction_of_the_Real_Estate_Investment_Trust_(REIT)_in_Germany.pdfSearch in Google Scholar

Adamuscin, A. (2008). Špeciálne podielové fondy nehnuteľností. (Special Real Estate Funds). Nehnuteľnosti a bývanie 3, 2, ISSN 1336-944X, pp. 32-43 (in Slovak)Search in Google Scholar

Zákon o kolektívnom investovaní (Collective Investment Act) č. 594/2003 Z. z.; §73a - §73j. [Online version] [Cit. 2008-10-18]. Available on: http://www.nbs.sk/ZAKLNBS/LEGISLAT/Z5942003.PDFSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo