1. bookTom 5 (2012): Zeszyt 1 (April 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-3065
ISSN
1337-978X
Pierwsze wydanie
10 Dec 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Preparation of needle-like aragonite particles from calcium nitrate solution in batch and flow reactors

Data publikacji: 14 May 2012
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2012) - Zeszyt 1 (April 2012)
Zakres stron: 5 - 11
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-3065
ISSN
1337-978X
Pierwsze wydanie
10 Dec 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Elfil H, Roques H (2001) Desalination 137: 177-186.10.1016/S0011-9164(01)00216-8Search in Google Scholar

Elfil H, Roques H (2004) AIChE Journal 50 (8): 1908-1916.10.1002/aic.10160Search in Google Scholar

Fellner P, Jurišová J, Pach L (2011) Acta Chimica Slovaca 4 (2):3-10.Search in Google Scholar

Patent application "Method of production of needle-like aragonite from waste calcium hydroxide". PP; ÚPV-SR 00142-2011; Authors: Ladislav Pach, Pavel Fellner, Jana Jurišová (FCHPT STU Bratislava), Juraj Gigac, Štefan Boháček (VÚPC, Bratislava).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo