Otwarty dostęp

Crataegus and Rosa genera in the Solec Basin and southern part of the Pińczów Hummock (Southern Poland)


Zacytuj

Anna Sołtys-Lelek
Ojców National Park, 32-047 Ojców 9, Poland
eISSN:
2080-945X
ISSN:
1897-2810
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Zoology, Ecology