1. bookTom 16 (2010): Zeszyt 2 (June 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
ISSN
1426-8981
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Sedimentation style of a Pleistocene kame terrace from the Western Sudety Mountains, S Poland

Data publikacji: 14 Jul 2010
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2010) - Zeszyt 2 (June 2010)
Zakres stron: 101 - 110
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
ISSN
1426-8981
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Aleksandrowski, P., Kryza, R. & Żaba, J., 1997. Kinematic data on major Variscan strike slip faults and shear zones in the Polish Sudetes, northeast Bohemian Massif. Geological Magazine 134, 727-739.10.1017/S0016756897007590Search in Google Scholar

Badura, J., Krzyszkowski, D. & Przybylski, B., 1998. Stratygrafia glin lodowcowych, liczba zlodowaceń i kierunki transportu lodowcowego w południowej części Przedgórza Sudeckiego (okolice Ząbkowic), Polska południowo-zachodnia [Till stratigraphy, number of glaciations and local glacial palaeotransport in the southern part of the Sudetic Foreland (Ząbkowice region), southwestern Poland]. Biuletyn PIG 385, 29-48.Search in Google Scholar

Beschta, R. L. & Jackson, W. L., 1979. The intrusion of fine sediments into a stable gravel bed. Journal of the Fisheries Research Board of Canada 36, 204-210.10.1139/f79-030Search in Google Scholar

Chachaj, J., Kida, J. & Martini, A., 1984. Niektóre problemy sedymentacji kemowej w zachodniej części Sudetów Srodkowych. Acta Universitatis Wratislaviensis 655, Prace Instytutu Geograficznego, A3, 3-16.Search in Google Scholar

Costa, J. E., 1988. Rheologic, geomorphic and sedimentologic differentiation of water floods, hyperconcentrated flows and debris flows. [In:] V. R. Baker, R. C. Kochel & P. C. Patton (Eds): Flood geomorphology. Wiley, New York, 113-122.Search in Google Scholar

Forbes, D. L., 1983. Morphology and sedimentology of a sinuous gravel-bed channel system: Lower Babbage River, Youkon coastal plain, Canada. International Association of Sedimentologists Special Publication 6, 195-206.10.1002/9781444303773.ch15Search in Google Scholar

Fraser, G. S. & Cobb, J. C., 1982. Late Wisconsian proglacial sedimentation along the west Chicago moraine in northeastern Illinois. Journal of Sedimentary Petrology 52, 473-491.10.1306/212F7F81-2B24-11D7-8648000102C1865DSearch in Google Scholar

Frostrick, L. E., Lucas, P. M. & Reid, I., 1984. The infiltration of fine matrices into coarse-grained alluvial sediments and its implications for stratigraphical interpretation. Journal of the Geological Society 141, 85-94.10.1144/gsjgs.141.6.0955Search in Google Scholar

Giżejewski, J., 1973. Uwagi o terminologii i klasyfikacji struktur sedymentacyjnych osadów rzecznych [Comments on terminology and classification of structures in fluvial deposits]. Przegląd Geologiczny 11, 602-607.Search in Google Scholar

Hein, F. J., 1984. Deep-sea and fluvial braided channel conglomerates: a comparison of two case studies. [In:] E. H. Koster & R. J. Steele (Eds): Sedimentology of gravels and conglomerates. Canadian Society of Petroleum Geologists 10, 33-49.Search in Google Scholar

Jahn, A., 1969. Terasy kemowe w Sudetach [Kame terraces in the Sudetes]. Folia Quaternaria 30, 17-22.Search in Google Scholar

Kowalska, A., 2002. Rekonstrukcja środowisk sedymentacyjnych na podstawie sekwencji osadów glacilimnicznych w wybranych obszarach Sudetów [Reconstruction of the sedimentary environments on the basis of glaciolimnic sequences from some parts of the Sudetes]. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Przyrodniczy, Instytut Nauk Geologicznych 296 (unpublished).Search in Google Scholar

Krzyszkowski, D. & Allen, P., 2001. Quaternary stratigraphy and sediment deformation of the Jaroszów zone, Sudetic Foreland, southwestern Poland. [In:] D. Krzyszkowski et al. (Eds), Late Cainozoic stratigraphy and palaeogeography of the Sudetic Foreland, 2-24. Wind J. Wojewoda.Search in Google Scholar

Krzyszkowski, D. & Czech, A., 1995. Kierunki nasunięćlądolodu plejstoceńskiego na północnym obrzeżu Wzgórz Strzegomskich. [Pleistocene ice-sheet advances in the northern margin of the Strzegom Hills, Sudetic Foreland]. Przegląd Geologiczny 43, 647-651.Search in Google Scholar

Krzyszkowski, D. & Stachura, R., 1998. Late Quaternary valley formation and neotectonic evolution of the Wałbrzych Upland, Middle Sudeten MTS, southwestern Poland. Annales Societatis Poloniae 68, 23-60.Search in Google Scholar

Lindner, L., 1970. Glacjalne tarasy marginalna lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego na północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich [Glacial marginal terraces of the Middle-Polish glaciation in the NW part of the Holy Cross Mountains]. Acta Geologica Polonica 2.Search in Google Scholar

Maizels, J. K., 1977. Experiments on the origin of kettle holes. Journal of Glaciology 18, 291-303.10.3189/S0022143000021365Search in Google Scholar

Maizels, J. K. 1987. Large-scale flood deposits associate with the formation of coarse-grained braided terrace sequences. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publication 39, 135-148.Search in Google Scholar

Maizels, J. K., 1993. Lithofacies variations within sandur deposits: the role of runoff regime, flow dynamics and sediment supply characteristic. Sedimentary Geology 85, 299-325.10.1016/0037-0738(93)90090-RSearch in Google Scholar

Maizels, J. K., 1997. Jökulhlaup deposits in proglacial areas. Quaternary Science Review 16, 793-819.10.1016/S0277-3791(97)00023-1Search in Google Scholar

McDonald, B. C. & Banerjee, I., 1971. Sediments and bed forms on a braided outwash plain. Canadian Journal of Earth Sciences 8, 1282-1301.10.1139/e71-116Search in Google Scholar

Migoń, P., Krzyszkowski, D. & Gogół, K., 1998. Geomorphic evolution of the mountains front of the Sudetes between Dobromierz and Paszowice and adjacent areas, with particular reference to the fluvial system. Geologia Sudetica 31, 289-305.Search in Google Scholar

Mohrig, D., Heller, P. L., Paola, C. & Lyons, W. J., 2000. Interpreting avulsion process from ancient alluvial sequences: Guadalope-Matarranya system (northern Spain) and Wasatch Formation (western Colorado). Geological Society of America Bulletin 112, 1787-1803.10.1130/0016-7606(2000)112<1787:IAPFAA>2.0.CO;2Search in Google Scholar

Morison, S. R. & Hein, F. J., 1987. Sedimentology of the White Channel gravels, Klondike area, Yukon Territory: fluvial deposits of the confined valley. [In:] F. G. Ethridge et al. (Eds), Recent developments in fluvial sedimentology. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publication 39, 205-216.10.2110/pec.87.39.0205Search in Google Scholar

Pisarska-Jamroży, M., 2006. Transitional deposits between the end moraine and outwash plain in the Pomeranian glaciomarginal zone of NW Poland: a missing component of ice-contact sedimentary models. Boreas 35, 126-141.10.1080/03009480500359038Search in Google Scholar

Russell, A. J. & Marren, P. M., 1998. A Younger Dryas (Loch Lomond Stadial) jökulhlaup deposit, Fort Augustus, Scotland. Boreas 27, 231-242.10.1111/j.1502-3885.1998.tb01418.xSearch in Google Scholar

Siegenthaler, Ch. & Huggenberger, P., 1993. Pleistocene Rhine gravel: deposits of a braided river system with dominant pool preservation. [In:] J. L. Best & C. S. Bristow (Eds), Braided rivers, 147-162. Geological Society Special Publication 75.10.1144/GSL.SP.1993.075.01.09Search in Google Scholar

Smith, N. D., 1974. Sedimentology and bar formation in the upper Kicking Horse river, a braided outwash stream. Journal of Geology 81, 205-223.10.1086/627959Search in Google Scholar

Szałamacha, J., 1956. Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów w skali 1:25 000 ark. Janowice Wielkie [Detailed geological map of Sudetes Mountains, 1:25,000, sheet Janowice Wielkie). Polish Geological Institute, Warszawa.Search in Google Scholar

Szałamacha, J., 1969. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1: 25 000 ark. Janowice Wielkie [Explanations to the Detailed geological map of the Sudetes Mountains, 1:25,000, sheet Janowice Wielkie), 72 pp. Polish Geological Institute, Warszawa.Search in Google Scholar

Szczepankiewicz, S. & Szponar, A., 1978. Formy i osady kemowe w Polsce południowo-zachodniej [Kames and kame deposits in SW Poland]. Acta Universitatis Wratislaviensis 340, Prace Instytutu Geograficznego, A2, 3-19.Search in Google Scholar

Walczak, W., 1957. Geneza form polodowcowych na przełęczach Sudetów Kłodzkich [The genesis of glacial forms in Kłodzkie Sudetes passes]. Czasopismo Geograficzne 28, 3-28.Search in Google Scholar

Walczak, W., 1968. Sudety [The Sudetes Mountains]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Zieliński, T., 1992. Moreny czołowe Polski północnowschodniej - osady i warunki sedymentacj [Marginal moraines of NE Poland - sediments and depositional conditions]. Silesian University, Katowice, 96 pp.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD