1. bookTom 29 (2010): Zeszyt 2 (June 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Socio-Economic Development and its Axiological Aspects

Data publikacji: 25 Jun 2010
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2010) - Zeszyt 2 (June 2010)
Zakres stron: 7 - 17
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Blaug M., 1992. The methodology of economics or how economists explain. Press Sindicate of the University of Cambridge.10.1017/CBO9780511528224Search in Google Scholar

Booth D., (ed.) 1994. Rethinking social development. Methuen, London.Search in Google Scholar

Bunge M., 1996. Finding philosophy in social science. Yale University Press, New Haven. LondonSearch in Google Scholar

Chojnicki Z., 1988. Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny, 60, 4: 491-510.Search in Google Scholar

Chojnicki Z., 1989. Podstawowe aspekty rozwoju społecznogospodarczego. Samorząd Terytorialny, 18: 107-121.Search in Google Scholar

Chojnicki Z., 1992. Współczesne problemy gospodarki przestrzennej. In: Z. Chojnicki T. Czyż (eds.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 9-19.Search in Google Scholar

Chojnicki Z., 1993. Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego. Studia Regionalne i Lokalne, 12, 45: 166-204.Search in Google Scholar

Chojnicki Z., 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe: Poznań.Search in Google Scholar

Chojnicki Z., Czyż T., 2004. Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. In: J. J. Parysek (ed.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 13-24.Search in Google Scholar

Chołaj H., 1998. Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.Search in Google Scholar

Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Domański B., 2004. Zróżnicowanie i warunki gospodarki regionów. Suplement do dyskusji na temat teorii Alfreda Löscha. Przegląd Geograficzny, 74 (2): 157-178.Search in Google Scholar

Dyke C., 1981. Philosophy of ecomomics. Prentice Hall, Engle-wood Cliffs.Search in Google Scholar

Escobar A., 1995. Encountering development. Princeton University Press, Princeton.Search in Google Scholar

Friedmann J., 1992. Empowerment: The politics of alternative development. Blackwell, Oxford.Search in Google Scholar

Gaus G., 1990. Value and justification. Cambridge University Press, Cambridge.10.1017/CBO9780511625046Search in Google Scholar

Grimes S., 1999. Exploring the ethics of development. In: J. D. Proctor D. M. Smith, (eds.), Geography and ethics. Journeys in moral terrain. Routledge, London: 59-71.Search in Google Scholar

Grzegorczyk A., 1983. Próba treściowego opisu świata wartości i jej etyczne konsekwencje. Ossolineum, Wrocław.Search in Google Scholar

Harcourt W., 1997. The search for social justice. Development, 40: 5-11.Search in Google Scholar

Harvey D., 1992. The condition of postmodernity. Blackwell, Cambridge, Oxford.Search in Google Scholar

Hillier J., 1999. What values? Whose values? Ethics. Place and Environment, 2 (2): 179-199.10.1080/1366879X.1999.11644245Search in Google Scholar

Kloska G., 1982. Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Kocowski T., 1982. Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Ossolineum, Wrocław.Search in Google Scholar

Krajewski W., 1977. Pojęcia rozwoju i postępu. In: J. Kmita (ed.), Założenia teoretyczne badań nad rozwojem historycznym. PWN, Warszawa: 21-45.Search in Google Scholar

Misztal M., 1980. Problematyka wartości w socjologii. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Nowak S., 1985. Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Parysek J., (ed.) 1996. Rozwójlokalny i lokalna gospodarka przestrzenna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.Search in Google Scholar

Parysek J., 1997. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Sayer A., 1995. Radical political economy. Blackwell, Cambridge, Oxford.Search in Google Scholar

Smith D., M., 2000. Moral geographies. Ethics in a world of difference. University Press, Edinburgh.10.1515/9781474472685Search in Google Scholar

Stemplowski R., 1987. Rozwój jako przedmiot dyskusji. In: Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju. Warszawa.Search in Google Scholar

Sztompka P., 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Znak, Kraków.Search in Google Scholar

Zamiara K., 1977. W sprawie statusu pojęć ontologicznych rozwoju i postępu. In: J. Kmita J. (ed.), Założenia teoretyczne badań nad rozwojem historycznym. PWN, Warszawa: 46-52.Search in Google Scholar

Ziembiński Z., 1981. Podstawy nauki o moralności. UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Znamierowski C., 1957. Oceny i normy. PWN, Poznań.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo